Selecteer een pagina

Voor een aantal fiscale faciliteiten geldt het zogenaamde ‘urencriterium’. U moet dan minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werken. Maar tellen ook studie-uren daarbij mee en zo ja, onder welke voorwaarden? Wat vond de rechter?

Als zelfstandig ondernemer heeft u recht op een aantal fiscale faciliteiten waarvoor vaak het urencriterium geldt. Dit betekent dat u dan in één jaar minstens 1.225 uur in uw bedrijf moet werken en dat dit ook minstens de helft van uw arbeidstijd betreft. Deze laatste eis geldt alleen niet voor starters. Als deze bijvoorbeeld 1.300 uur in hun eigen bedrijf werken en ook nog 1.400 uur bij een werkgever, voldoen ze toch aan het urencriterium.

Welke faciliteiten? Het urencriterium geldt voor de zelfstandigheidsaftrek en voor de startersaftrek. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2024 € 3.750. Starters krijgen hier nog een aftrek van € 2.123 bovenop. U bent starter als u de afgelopen vijf jaar niet elk jaar ondernemer was en in die periode niet meer dan tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft gehad. Daarnaast geldt het urencriterium voor de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk en voor de meewerkaftrek. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk bedroeg in 2024 € 15.551. Starters kregen hierop een aanvulling van € 7.781. De hoogte van de meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal meegewerkte uren.

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de vraag centraal stond of, en zo ja onder welke voorwaarden, studie-uren meetellen voor het urencriterium. Aangezien het voor veel ondernemers van belang is om hun vakkennis op peil te houden, is deze vraag voor de meeste MKB-ondernemers van belang. De Hoge Raad heeft in het verleden beslist dat de tijd die besteed wordt aan het volgen van cursussen of opleidingen die zijn gericht op het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen, meetelt voor het urencriterium. Dit betekent dat studie-uren kunnen meetellen voor het urencriterium, mits ze voldoen aan de gestelde voorwaarden.

In een zaak die onlangs speelde voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant had een fysiotherapeut de zelfstandigen- en startersaftrek geclaimd. De man had aangegeven te voldoen aan het urencriterium, omdat hij onder andere enkele honderden uren had besteed aan een studie osteopathie. De inspecteur had de geclaimde faciliteiten echter geschrapt, onder meer omdat osteopathie een heel ander beroep is dan dat van fysiotherapeut. Dit blijkt ook uit het feit dat osteopaten niet zijn vermeld in het BIG-register voor medici en fysiotherapeuten wel. De rechtbank ging hierin mee en vond dat niet aannemelijk gemaakt was dat de gevolgde opleiding gericht was op het verkrijgen of op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen. Het gebrek aan samenhang tussen beide beroepen zorgde er dan ook voor dat de uren niet meetelden voor het urencriterium.

Wat kunt u hiermee? Maakt u studie-uren, probeer dan aan te tonen dat uw deze maakt om vakkennis te verkrijgen of op peil te houden om zo uw bedrijf te kunnen blijven uitoefenen. Geef bijvoorbeeld aan welke boeken erbij gebruikt zijn, waar de cursus betrekking op had of hoe de opgedane kennis in de praktijk wordt gebruikt. Dit wil niet altijd zeggen dat een studie alleen gevolgd mag worden door een bepaalde beroepsgroep, maar de studie moet er wel mee samenhangen. 

Probeer bij studie-uren aan te tonen (via boeken, lesmateriaal, toepassingen in de praktijk van uw onderneming, etc.) dat u deze maakt om uw vakkennis op peil te houden of uit te breiden. Ook moet duidelijk zijn dat u de studie nodig heeft om uw eigen beroep te kunnen blijven uitoefenen.