Selecteer een pagina

Uitsluitend zakelijk gebruikte bestelauto. Gebruikt u of een werknemer een bestelauto alleen zakelijk, dan kan de bekende bijtelling worden voorkomen door een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto in te vullen en in te dienen bij de belastingdienst. Er volgt dan geen bijtelling en er is geen kilometeradministratie nodig. Let wel op. Als men ook maar één kilometer privé rijdt, kan er bij ontdekking een navordering met boete volgen. Maar wat nu als de auto tijdens het jaar wordt ingeruild voor een personenauto of bestelauto waarmee wel privé gereden wordt? Hoeveel privékilometers mag men dan rijden zonder bijtelling?

Antwoord belastingdienst. Onlangs gaf de belastingdienst antwoord op deze vraag en meldde dat met deze auto maximaal 500 kilometer privé mag worden gereden zonder bijtelling. Anders dan bij een auto die maar een deel van het jaar ter beschikking staat, hoeft dit aantal niet tijdevenredig te worden verminderd. Er staat immers het hele jaar een auto ter beschikking en van de bestelauto waarvoor de genoemde verklaring is ingevuld, wordt aangenomen dat deze niet privé is gebruikt en dus kan er met de andere auto in de rest van het jaar nog 500 kilometer privé worden gereden zonder bijtelling. Men moet wel een kilometeradministratie bijhouden.